Aktualności
18 Kwietnia 2021
Niedziela

Imieniny obchodzą:
Apoloniusz,
Bogusław, Bogusława,
Flawiusz, Gościsław
Do końca roku zostało 258 dni.
powered_by.png, 1 kB

Informacja dla rodziców - 2021
16.04.2021.

 

Szanowni Państwo,


w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w okresie od dnia 19 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2021r., nauka uczniów w klasach I-VIII nadal będzie odbywała się w trybie zdalnym.


Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność oddziału przedszkolnego.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 561 ze zm.):


1) szkoła będzie prowadziła działalność opiekuńczą w świetlicy dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczęszczających do klas I-III. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki świetlicowej, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie dziecka opieką. Szkoła umożliwi również tym dzieciom naukę w trybie zdalnym na terenie szkoły.


2) dla uczniów klas I-VIII będą zorganizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


3) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne będą zorganizowane w szkole.


4) dla uczniów klas VIII możliwe jest zorganizowanie na terenie szkoły konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby dyrektorowi szkoły.

Dyrektor Szkoły
Anna Tybora

 

 
Wakacyjne dyżury oddziałów przedszkolnych - 2021
09.04.2021.

 

 Wakacyjne dyżury oddziałów przedszkolnych

Uprzejmie informujemy zainteresowanych Rodziców, że ustalone zostały terminy dyżurów wakacyjnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


1    28.06.- 09.07.    SP 2 dla szkół SP2, SP3, SP6,SP8,

                                SP 5 dla szkół SP5,SP10,SP9

2    12.07.-23.07.     SP 6  dla wszystkich szkół

3    26.07.-06.08.     SP 3  dla wszystkich szkół

4    09.08.-21.08      SP 10 dla wszystkich szkół

5    23.08.-31.08      placówki macierzyste


Szkoły zapewniają uczniom tzw. klas „0” realizację programu wychowania przedszkolnego pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz właściwą organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, warunków do zabawy oraz wyżywienie.

Zapisy na dyżury prowadzone będą w szkołach, do których dzieci uczęszczają przez cały rok szkolny i przekazywane zbiorczo do placówek dyżurujących. Zapisy prowadzone będą w terminie: 1.06.- 15.06.2021r.

 

 

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie