Aktualności
18 Stycznia 2021
Poniedziałek

Imieniny obchodzą:
Bogumił, Jaropełk,
Krystyna, Liberata,
Małgorzata, Piotr,
Pryska
Do końca roku zostało 348 dni.
powered_by.png, 1 kB

Informacja dla rodziców - 2021
14.01.2021.

 

Szanowni Państwo,

w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III, została uaktualniona procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, którą przesyłam Państwu w załączniku, z prośbą o zapoznanie się z jej treścią.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas I-III  i pracownikom, m.in:

1)    ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,

2)    na terenie szkoły osłania się nos i usta w miejscach wspólnie użytkowanych,

3)    rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust,

4)    dla danej klasy ustala się indywidualny plan tygodnia uwzględniający, m.in: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej, zajęć w sali gimnastycznej,

5)    w związku z powyższym pracujemy w systemie" bez dzwonków",

6)    uczniowie będą korzystali z wyznaczonych węzłów sanitarnych,

7)    zajęcia dydaktyczno-wychowawcze danej klasy będą odbywały się w wyznaczonej i stałej sali,

8)    zajęcia będą odbywały się na trzech różnych piętrach budynku szkoły,

9)    do danej klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel religii),

10)    dla każdej klasy udostępnia się oddzielny boks w szatni,

11)    zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej,  w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w  razie potrzeby w innych salach dydaktycznych,

12)    odbierając dzieci ze świetlicy należy korzystać z wiedeofonu,

13)    spożywanie posiłków (obiadów) będzie odbywało się w miarę możliwości w tych samych grupach i z zachowaniem reżimu sanitarnego,

14)    uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego,

15)    dla uczniów będą zorganizowane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dniu 15 stycznia 2021r. Rodzicom uczniów klas I-III zostanie przesłany plan lekcji danej klasy.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyli sie zdalnie według planu lekcji. Dla uczniów tych klas:

1)    nadal będą zorganizowane zdalne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2)    dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne nadal będą zorganizowane w szkole,

3)    dla uczniów klas VIII nadal możliwe jest zorganizowanie na terenie szkoły konsultacji

z przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby  dyrektorowi szkoły,

4)    uczniowie klasy sportowej o profilu pływanie (VIIIc) nadal będą mogli odbywać szkolenie sportowe na basenie.

 

Dyrektor Szkoły
Anna Tybora

 

 

© 2021 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie